Uppmaningen från den konstnärliga arbetsgruppen för det nionde internationella seminariet om dödandet av politiska fångar i Ira

Swedish

Den revolutionära framväxten av kvinnor, liv och frihet är ett bevis på en social rörelse vars rötter kan spåras tillbaka till åren innan dess uppkomst och i flera decennier av förtryck och diskriminering… en rörelse som orsakade betydande förändringar inte bara i det politiska och sociala områden men också inom konstområdet.
Vi tror att det är upp till konst och konstnärer att berätta om dagens händelser och utveckling på ett konstnärligt språk, och även ta upp banan och ursprunget till dessa sociala utvecklingar.
Därför, med hänsyn till vikten av rättstvister och med en partiell blick på dess bakgrund och rötter, och med betoning på att dokumentera dåtid och nutid och utsikterna att befria rättstvister i framtiden, och parallellt med den 9:e internationella sammankomsten om dödande av politiska fångar i Iran (29 september till 1 oktober 2023-Berlin) med titeln “Befrielseprocess och det revolutionära upproret för kvinnor, liv, frihet “Gen, Zian, Azadi” för att skapa en konstnärlig grupp för att producera en samling verk med relaterade teman. Vi handlar om ett möte.
Därför bjuder vi in alla artister inom alla olika discipliner att gå med i denna grupp och hjälpa oss i denna fråga.

Den konstnärliga arbetsgruppen för det nionde internationella

seminariet om dödandet av politiska fångar i Iran 16 maj 2023

Sätt att kontakta oss:

Email: gerdhamaie@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/politicalprisonres/

Twitter: https://twitter.com/zendanisiasi

För mer information, se webbplatsen för den nionde nationalförsamlingen om dödandet av politiska fångar i Iran

https://congress9.dialogt.de/ https://t.me/Schabname/9987

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

deutsch
Closed Zone

The animated short film “Enclosed Zone” by Yoni Goodman, an Israeli director, produced in 2009. Det knimatiefilm “Enclosed Zone” van Yoni Goodman, een Israëlische regisseur, geproduceerd in 2009. Den animerade kortfilmen “Enclosed Zone” av Yoni Goodman, en israelisk regissör, ​​producerad 2009. Le court métrage d’animation “Enclosed Zone” de Yoni Goodman, …

Swedish
Åtal för folkrättsbrott i Iran

27.7.2021 10:10:23 CEST | ÅklagarmyndighetenDela I dag, tisdag den 27 juli 2021 har åtal väckts mot en iransk medborgare för dels folkrättsbrott, grovt brott, dels mord begångna i Iran 1988. Kammaråklagarna Kristina Lindhoff Carleson och Martina Winslow är tillgängliga på telefon i eftermiddag. Åtalspunkt 1 – folkrättsbrott, grovt brott 1981–1988 pågick en …