An Evening of Commemoration (28th Anniversary of Political Prisoners Massacre in Iran) – Vancouver Canada

English
Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

The eighth World Forum of ex. political prisoners of Iran
English
Till försvar av de politiska fångarna och ett fördömande av den den kapitalistiska Islamistiska regimen i Iran

Vartannat år hålls ett världstäckande forum med överlevande före detta politiska fångar samt rättighetsförsvarare till nuvarande politiska fångar. Det åttonde världsforumet genomförs i år mellan trettonde och femtonde september i Göteborg, med deltagare från olika Europeiska länder samt Kanada och USA. Tanken med forumet är både att minnas alla de …

The eighth World Forum of ex. political prisoners of Iran
English
2
In defense of the political prisoners and a condemnation of the capitalist Islamic regime in Iran

Every two years, a world-wide forum is held with former political prisoners and rights defenders of current political prisoners. The eighth World Forum will be held this year between September 13th and 15th in Gothenburg, with participants from various European countries as well as Canada and the United States. The …

Folad Ahvaz-Iran
English
No to the detention and torture of renowned figures of the Iranian labor movement by the Islamic Republic of Iran

Come and join our political Sit-In on 2 August 2019, 9 am, infront of DIE LINKE, Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin WE PROTEST No to the detention and torture of renowned figures of the Iranian labor movement by the Islamic Republic of Iran No to the increase of state …