Lehrerstreik im Iran

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Swedish
Uppmaningen från den konstnärliga arbetsgruppen för det nionde internationella seminariet om dödandet av politiska fångar i Ira

Den revolutionära framväxten av kvinnor, liv och frihet är ett bevis på en social rörelse vars rötter kan spåras tillbaka till åren innan dess uppkomst och i flera decennier av förtryck och diskriminering… en rörelse som orsakade betydande förändringar inte bara i det politiska och sociala områden men också inom …

English
The call of the artistic collective of the 9th International seminar on the killing of political prisoners in Iran

The revolutionary rise of women, life, and freedom is proof of a social movement whose roots can be traced back to years before its emergence and in several decades of oppression and discrimination… a movement that caused significant changes not only in the political and social fields but also in …

"Stop killing the children".
English
Roger Water: “Stop killing the children”

“Stop killing the children”.